חוג תנועה

חוג תנועה וליווי התפתחותי בגני ילדים :

 

את שלבי ההתפתחות, המשפיעים על התפקוד היום-יומי של התינוק, ההורים/המטפלות לומדים וחווים באמצעות תנועה. הם מבצעים יחד עמו תרגילים המשפרים את תנועותיו ומעודדים למידה: כיצד להחזיק את התינוק ולשאתו, מתי השלב המתאים להתערב כגון - לתמוך בניסיונותיו של התינוק להתיישב ועוד. גירוי של כלל המערכות המעורבות בהתפתחות תקינה (מבחינה מוטורית, חברתית, רגשית, קוגניטיבית, סנסורית, שיווי משקל ואוריינטציה) הוא שמוביל לשינוי ולאינטגרציה. מגע, שמע, ראייה ודיבור, המתאימים לשלב ההתפתחותי שבו נמצא התינוק, משמשים לבחינת ההתפתחות. ההתבוננות וההתערבות של ההורים עוד בטרם משתרשת התנועה המפצה (קומפנסציה) אצל התינוק יאפשרו לו להגיע לפונקציה מורכבת מתוך הנאה וללא גורמים מעכבים. ולאחר מכן, בבית, הם יישמו את מה שלמדו וחוו במסגרת המפגשים עם המדריך.

 

 • מפגש פרטני
 • בשעות הפעילות במעון בצורה אינדיווידואלית. המפגש מותאם לצורכי הילד לפי שלב התפתחותי בו מצוי הילד.
 • מפגשים פרטניים עם ההורים במידת הצורך. פגישה עם ההורים על מנת להדריך ולתת להורה כלים להמשך העבודה עם הילד בבית.
 • הדרכת הצוות המטפל ונתינת תרגילים לעבודה רציפה לאורך השבוע - מותאם לכל ילד וילד.
 • מפגש קבוצתי
 • סדנה בליווי מוזיקה ואביזרי עזר .

במפגש הילד לומד להכיר את גופו ויכולותיו , את מרחבו הכללי תוך למידת מושגי יסוד בסיסים ושכלול היכולת התנועתית : קואורדינציה , התמצאות במרחב, שיווי משקל .בגילאים הצעירים החפץ הוא החלק העיקרי של השיעור. דרך החפץ הילד לומד  תכונות החומר ,צבע וצורה .

 

מהלך הפעילות במפגש האינדיבידואלי:

 

 • התבוננות במה שהתינוק מסוגל לעשות. ובתקשורת בינו לבין ההורה או המטפל.
 • הקשבה לתיאורה של האם/המטפלת את מצבו, מאפייניו ותפקודו של התינוק
 • יצירת קשר עם התינוק באמצעות מגע פרופריוצפטיבי בכל חלקי הגוף
 • בדיקת הטונוס השרירי וחופש התנועה במפרקים (מערכת שיווי המשקל, הקואורדינציה והאוריינטציה)
 • גירוי לתחושה למודעות השלד ולהיכרות עם תמונת הגוף תוך מגע ודיבור ("זו הברך של מתן", "אלה האצבעות של נועה")
 • הפעלה מוטורית של חלקי גוף שמתפקדים טוב יותר, אלה שאפשר לתת להם משוב חיובי, ומשם לעבור לרפרטואר תנועתי חדש שהתפתחותו מעוכבת או שהתינוק אינו מצליח לבצעו
 • הסבר להורים/למטפלות מה הם רואים אצל התינוק, כיצד לגעת, מתי לעזור ומתי לאפשר לו לנסות ולטעות.